Skip to content

Personer med hørselstap er i hjertet av alt vi gjør

Sammen kan vi lage en verden hvor flere mennesker med hørselstap kan tilpasse seg livet med høreapparat, og føle seg mer involvert, tilkoblet og med kontroll.

Forklaring av funksjoner

Audiologi

Inspirert av naturen så vi etter hvordan vi kunne etterligne hvordan det normale øret fungerer. På grunn av at hørsel er en prosess som foregår i hjernen, arbeider vi for å levere lyd som baserer seg på denne prosessen. Som et resultat får brukerne en full, rik høreopplevelse ulikt alt annet.

Den unike måten ReSound bruker direksjonal teknologi for å sikre fordeler i virkelige situasjoner, er et godt eksempel på denne strategien. All Access Directionality sikrer at hjernen får riktig informasjon til å benytte seg av et forbedret signal-til-støy forhold uten at lyder fra omgivelsene blir blokkert. Dette betyr at brukerne kan fokusere på lydene de ønsker å høre, samtidig som de kan følge med på omgivelsene. M&RIE (mikrofon og receiver-i-øret) gir en enda mer naturlig høreopplevelse når brukt med pinna for å samle lyden.

Egenskaper

Detaljert forklaring av ReSound-funksjoner

Rolle

Mikrofon og receiver-i-øret designet har en tredje mikrofon som er plassert i øregangen for å samle lydene på den mest naturlige måten. Dette gir den mest naturlige lydkvaliteten i et RITE høreapparat.

Fordel for sluttbrukeren

M&RIE benytter den unike formen på øret til å samle lyder på en helt naturlig måte. Brukerne får den naturlige lyden til custom-produkter, kombinert med de avanserte funksjonene og brukervennligheten til RITE-modeller, for en fullstendig og brukertilpasset høreopplevelse med mer dybde og bedre retning.

Les mer 

Last ned white paper

 

Rolle

Den brukerstyrte Ultra Focus funksjonen benytter et kraftig kombinert direksjonalt mønster fra begge høreapparatene til å fokusere på personen foran brukeren. Når de trenger ekstra hjelp i svært støyende omgivelser, gir Ultra Focus 30 % forbedret taleforståelse sammenlignet med All Access Directionality. 

Fordel for sluttbrukeren

Svært god en-til-en hørsel i svært krevende omgivelser. Når lydmiljøet er svært krevende lar Ultra Focus brukerne høre og forstå tale, slik at de kan kommunisere med andre. Resultatet er fornyet trygghet i situasjoner som de tidligere ville ha unngått. 

Les mer 

Last ned white paper

Rolle

All Access Directionality er inspirert av vår Organic Hearing filosofi og justerer automatisk direksjonale mikrofonmønster for å plassere brukeren i den beste og mest naturlige posisjonen for å høre det som er viktig, og samtidig kunne følge med på lydene rundt dem.  

Fordel for sluttbrukeren

Gir brukerne de beste mulighetene til å høre lyder naturlig, for bedre hørsel i alle omgivelser. Ved å gi dem direkte tilgang til flere lyder enn de fleste høreapparater, lar de hjernen, og ikke høreapparatene, klassifisere hva som er viktig.

Les mer 

Last ned white paper

Rolle

Gjenskaper hvordan det naturlige øret deler lyder inn i distinktive tonehøyder

Fordel for sluttbruker

Tilnærmet ingen forvrengning og fantastisk ren lyd.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Erstatter spatiale signaler som blir ødelagt på grunn av plasseringen av høreapparatet bak øret og som påvirker Wide Dynamic Range Compression.

Fordel for sluttbruker

Levende romforståelse med fremragende lydkvalitet.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Forbedrer SNR ved å redusere forsterkningen av lyder som kommer fra bak brukeren.

Fordel for sluttbruker

Forbedrer taleforståelsen i støyende situasjoner.

Les mer

Rolle

Tilføre hjernen akustisk informasjon slik at brukerne kan velge og fokusere på den lyden de er interessert i, uten at de må bytte program.

Fordel for sluttbruker

Naturlig og diskré måte å sikre at høreapparatene er i direksjonal modus når nødvendig.

Les mer

Rolle

Forbereder ulik behandling av lave og høye tonehøyder. Direksjonalitet kan benyttes på høye tonehøyder, mens lave tonehøyder alltid forblir i omni.

Fordel for sluttbruker

Rik lydkvalitet og forbedret evne til å forstå tale, samtidig som brukeren beholder oppmerksomheten på omgivelsene.

Les mer

Rolle

Reduserer feedback samtidig som lydforsterkningen opprettholdes uten at det går på bekostning av lydkvaliteten.

Fordel for sluttbruker

Brukeren blir ikke plaget av feedback eller plutselig senking av volum, som enkelte høreapparater gjør for å forhindre feedback.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Reduserer forstyrrende bakgrunnsstøy uten at lydbildet blir påvirket.

Fordel for sluttbruker

Forbedrer lyttekomforten uten at det går på bekostning av taleforståelse.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

For å identifisere vindstøy med støy nøyaktighet og redusere den.

Fordel for sluttbruker

En naturlig lydopplevelse med myk vind i bakgrunnen og minimal effekt på hørbarheten av andre lyder i omgivelsene.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Reduserer forsterkningen ved plutselig, kortvarig støy.

Fordel for sluttbruker

Forbedrer lyttekomfort og lydkvalitet for impulslyder, som klirrende bestikk eller nøkler. Les mer

Last ned white paper

Rolle

Gir automatisk justering av innstillingene på høreapparatet

Fordel for sluttbruker

Brukerne får optimal lydbilde og lyttekomfort, selv når de beveger seg  gjennom raskt endrede lydomgivelser, og uten behov for å  gjøre hyppige manuelle justeringer.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Analyserer de innkommende lydene og klassifiserer dem i  lytteomgivelser

Fordel for sluttbruker

Danner grunnlag for en behagelig høreopplevelse

Les mer

Rolle

Gir bedringer av lydbildet for høyfrekvente lyder ved å komprimere dem i et frekvensområde hvor de kan høres.

Fordel for sluttbruker

Forbedrer forståelsen av talesignaler som ellers vil gå tapt, samtidig som best tenkelig lydkvalitet beholdes.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Reduserer forsterkning for svært myke lyder som ikke er av interesse for brukeren, som svært lave omgivelseslyder eller støy generert av selve høreapparatene.

Fordel for sluttbruker

Brukere, særlig de med mildt hørselstap, vil ikke forstyrres av lyden av høreapparatene. Selve høreapparatene fremstår stille.

Les mer

Rolle

Optimaliserer høy lyd for erfarne brukere med alvorlig hørselstap.

Fordel for sluttbruker

Høreapparatet leverer foretrukket lydkvalitet.

Les mer

Rolle

Bytter automatisk til et telefonprogram når et håndsett blir identifisert.

Fordel for sluttbruker

Brukeren kan enkelt bruke telefonen uten å måtte tenke på høreapparatprogrammer.

Les mer

Last ned white paper

Rolle

Gir fleksibel tilpasning for erfarne brukere med alvorlig hørselstap, hvorav mange har utviklet en preferanse for lyden som de allerede er vant til.

Fordel for sluttbruker

Høreapparatet gir foretrukket lydkvalitet.

Les mer

Ønsker du å vite mer om teknologien vår?

Klikk på lenken nedenfor for mer detaljert informasjon om teknologien i våre produkter. 

Lær mer om vår teknologi