Skip to content

Lineær / Semilineær modus

Funksjon
Gir fleksibel tilpasning for erfarne brukere med alvorlig hørselstap, hvor av mange har utviklet en preferanse for lyden som de allerede er vant til.

Fordel for sluttbruker
Høreapparatet gir foretrukket lydbilde.

3 Lydforsterkningsmoduser

1. WDRC

Gir komprimering i henhold til valgt tilpasningsregel for tilpasningen.

2. Semilineær

Reduserer kompresjonsforholdet foreskrevet av valgt tilpasningsregel ved å redusere gain for myk input og øke gain for høy input. Både WDRC og semiineære modi bruker kompresjon begrenset til å kontrollere maksimal output, for minst forvrengning (vanligvis foretrukket av brukerne av høreapparater).

3. Lineær

Gir kompresjonsforhold på 1:1, stiller inn gain for myke og høye lydinnganger til samme mål som for moderate nivåer. I denne modusen er Soft Peak Clipping og Hard Peak Clipping alternativer for begrensning av output på høreapparatet. Selv om begge alternativene skaper mer forvrengning i outputen fra høreapparatet (Hard Peak Clipping skaper mest), er denne innstillingen noen ganger foretrukket av brukere med alvorlig hørselstap.