Skip to content
Håndslag

Garantierklæring

 

 

Garantierklæring

GN ReSound A/S' produktgarantier gjelder kun for salg via autoriserte kanaler. Salg via postordre og Internett (inkludert eBay og andre nettkanaler) er ikke autorisert av GN Hearing, og alle produktgarantier opprinnelig knyttet til slike produkter vil ikke være gyldig. GN Hearing vil ikke tilby garanti på produkter kjøpt gjennom uautoriserte distribusjonskanaler.

Produktgarantien gjelder kun for den personen som opprinnelig kjøpte produktet. Produktgarantier kan ikke overføres.

Alle enheter sendt til GN Hearing for service eller reparasjon som ikke er kjøpt av brukeren via en autorisert distribusjonskanal (som avgjort av GN Hearing) vil bli konfiskert eller returnert til brukeren i ureparert stand.